Biohemijsko-
Hematološki laboratorij

Biohemijsko - Hematološki laboratorij

Služba za labaratorijsku dijagnostiku (biohemijsko - hematološki laboratorij) predstavlja svojevrsnu službu za sve postojeće organizacione jedinice kao pomoć u dijagnosticiranju oboljenja i pravilnom terapeutskom tretmanu pacijenta te u okviru svoga djelokruga obavlja sljedeće poslove:

 • obavlja biohemijsko hematološke i druge pretrage u skladu sa potrebama za pravilna dijagnosticiranja i liječenja oboljenja
 • obavlja i druge laboratorijske pretrage u skladu sa tehničkim mogućnostima
 • Sve informacije možete dobiti na broj telefona: 030/509-038

Testovi koje obavlja laboratorijska služba

 • Stolica - (test na okultno krvarenje, helicobacter pylori, calprotectin)
 • StrepA - bris grla na strepA
 • Troponin, Feritin, D-Dimer, Microalbumin
 • Inhalatorni alergo test
 • Nutritivni alergo test
 • KKS, urin, sedimentacija, vrijeme krvarenja, stolica
 • Glukoza serum, urea, kreatinin, AST, ALT, total bilirubin, bilirubin direktno, CRP, željezo
 • Holesterol, trigliceridi, HDL - holesterol, LDL holesterol, alkalna fosfataza, GGT, LDH, a-amilaza-serum (AMS), natrij, kalij, kalcij ukupni, ASTO, RF, CK, CKMB, albumin, ukupni proteini, acidum uricum, INR, fibrinogen, HbA1c, a-amilaza-mokraća (AMS), FT3, FT4, TSH, kreatinin klirens

Osoblje na odjelu biohemijsko - hematološkog laboratorija

Kata Kartalic - mag.ing. hemijskog inzinjerstva

Kata Kartalić

mag.ing. hemijskog inžinjerstva
Edmira Isak - mag. biologije-mikrobiologija

Edmira Isak

mag. biologije-mikrobiologija
Ermina Hero - mag. biologije - biohemija i fiziologija

Ermina Hero

mag. biologije - biohemija i fiziologija
Lejla Frlj - bach. lab. dijagnostike

Lejla Frlj

bach. lab. dijagnostike
Barbara Vidovic - bach. lab. dijagnostike

Barbara Vidović

bach. lab. dijagnostike
Ljuba Nikolic - lab. tehnicar - laborant

Ljuba Nikolić

lab. tehničar - laborant
Elma Agic - lab. tehnicar - laborant

Elma Agić

lab. tehničar - laborant
Amela Muminovic - med. tehnicar - laborant

Amela Muminović

med. tehničar - laborant
Tonka Krajina - med. sestra

Tonka Krajina

med. sestra

Galerija