Radiologija

Radiologija

Služba za RTG poslove i ultrazvučnu dijagnostiku u okviru svoga djelokruga obavlja sljedeće poslove:

  • obavlja poslove grafije i skopije pacijenata (RTG i ultrazvuk)
  • obavlja i druge poslove potrebne u postupku dijagnosticiranja i liječenja oboljenja, a na traženje ordinirajučeg ljekara
  • Sve informacije možete dobiti na broj telefona: 030/509-028

Osoblje na odjelu radiologije

Hasib Jareb - spec. radiolog

Hasib Jareb (spoljni saradnik)

spec. radiolog
Ante Petricevic - dipl. ing. medicinske radiologije

Ante Petričević

dipl. ing. medicinske radiologije
Mario Krajina - bch. med. radiologije

Mario Krajina

bch. med. radiologije