Higijensko - Epidemiološka služba

Higijensko - Epidemiološka služba

Higijensko epidemiološka služba u okviru svoga djelokruga obavlja sljedeće poslove:

  • radi na otkrivanju i suzbijanju zaraznih i ne zaraznih masovnih bolesti
  • brine o higijenskim uslovima života i rada stanovništva svih dobnih i spolnih struktura,
  • prati i evidentira kretanja zaraznih i ne zaraznih bolesti, poduzima potrebne preventivne i profilaktičke mjere u skladu sa epidemiološkim indikacijama i pravilima struke
  • obavlja preglede objekata za promet i proizvodnju živežnih namirnica, postrojenja za vodoopskrbu stanovništva te detektira nepravilnosti i predlaže poboljšanje uslova istim
  • obavlja sanitarni pregled lica koja rade u proizvodnji i prometu živežnih namirnica, a po zakonu su to obavezna
  • sastavlja plan i program dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije
  • obavlja i druge poslove iz domena struke prema epidemiološkim indikacijama
  • Sve informacije možete dobiti na broj telefona: 030/494-094

Osoblje na odjelu Higijensko - Epidemiološke službe

Indira Turcinovic - dipl. san. inzinjer

Indira Turčinović

dipl. san. inžinjer
Fatima Kovacevic - med. sestra

Fatima Kovačević

med. sestra