Pedijatrija

Pedijatrija

Služba za zdravstvenu zaštitu djece u okviru svoga djelokruga obavlja sljedeće poslove:

  • vrši trajno praćenje morbiditeta i mortaliteta djece i omladine te higijenskih i socijalnih uslova života ove populacije
  • provodi aktivnu i pasivnu zdravstvenu zaštitu, provodi sistematske i kontrolne preglede te poduzima potrebne dijagnostičke i terapijske postupke
  • upućuje oboljele na specijalističke preglede, bolničko liječenje i druge potrebne tretmane u cilju očuvanja i unapređenja zdravlja ove kategorije stanovništva
  • vrši zdravstveno vaspitanje permanentno u svakodnevnom životu kao i druge potrebne poslove iz domena struke radi zdravstvene zaštite ove populacije
  • Vrši sve poslove vezane za provođenje imunizacije djece
  • Sve informacije možete dobiti na broj telefona: 030/494-094

Osoblje na odjelu pedijatrije

Danijela Bosnjak - spec. pedijatar

Danijela Bošnjak

spec. pedijatar
Alisa Karahodzic - dr. medicine

Alisa Karahodžić

dr. medicine
Mina Basic - pedijatrijska sestra

Mina Bašić

pedijatrijska sestra
Belma Manjgic - pedijatrijska sestra

Belma Manjgić

pedijatrijska sestra