Služba za zajedničke poslove

Služba za zajedničke poslove

Služba za zajedničke poslove u okviru svoga djelokruga obavlja:

  • pravni poslovi koji se odnose na izradu općih akata i svih vrsta pojedinačnih akata koji regulišu radnopravni status radnika, davanje pravnih uputstava iz radnih odnosa, pružanje stručne pomoći u vezi sa vođenjem disciplinskog postupka, rješavanje socijalno statusnih pitanja radnika i njihovih porodica, zastupanja u sudskim postupcima, obavljanje i drugih pravnih poslova koje odredi direktor Doma zdravlja
  • računovodstveni poslovi koji se odnose na poslove platnog prometa, materijalno finansijske i obračunske poslove, izrada finansijskih planova, završnog računa i godišnjeg obračuna, poslovi knjigovodstvenih evidencija, blagajničko poslovanje i drugi potrebni računovodstveni i knjigovodstveni poslovi
  • poslove koji se odnose na sanitetski transport oboljelog – ozlijeđenog do Doma zdravlja i poslove transporta oboljelog do bolnica prema uputnicama nadležnih doktora, poslovi tehničke ispravnosti voznih jedinica kao i čistoću samih vozila, poslovi vođenja putnih naloga o kretanju, svrsi kretanja vozila, poslovi mjesečnog izvještavanja o preduzetim aktivnostima,te utrošku materijalno tehničkih sredstava
  • Poslovi koji se odnose na aktivnosti glavnog medicinskog tehničara, obavljanje poslova koordinacije između raznih službi, briga o materijalno tehničkim sredstvima, vođenje medicinske statistike,izrada izvještaja o radu i utrošku materijalno tehničkih sredstava po raznim službama
  • poslovi koji se odnose na održavanje ispravnosti instalacija i radnih prostorija u objektu, poslovi čiščenja radnih prostorija i okoline objekta, poslovi čiščenja inventara i materijalno tehničkih sredstava, poslovi zagrijavanja radnih prostorija kao i poslovi vezani za pripremu materijalno tehničkih sredstava za zagrijavanje radnih prostorija
  • sve informacije možete dobiti na broj telefona: 030/266-350

Osoblje na odjelu zajedničkih poslova

Suad Muminovic - dipl.pravnik

Sekretar
Suad Muminović

dipl.pravnik
Pava Novakovic - sef racunovodstva

Pava Novaković

Šef računovodstva
Fikret Prijic - glavni med. tehnicar

Fikret Prijić

glavni med. tehničar
Naila Muminovic - Referent za obracun i mat.knjigovodstvo

Naila Muminović

Referent za obračun i mat.knjigovodstvo
Alma Basinac - Referent za blagajnicke poslove

Alma Bašinac

Referent za blagajničke poslove
Mira Kalem - Referent za protokol i administrativne poslove

Mira Kalem

Referent za protokol i administrativne poslove

Vozači

Senad Basinac - Vozac

Senad Bašinac

Vozač
Miroslav Kubat - Vozac

Miroslav Kubat

Vozač
Zoran Matisic - Vozac

Zoran Matišić

Vozač
Selmir Ehlizevak - Vozac

Selmir Ehlizevak

Vozač
Muharem Ehlizevak - Vozac

Muharem Ehlizevak

Vozač

Domari

Meho Duvnjak - Domar

Meho Duvnjak

Domar
Besim Šijak - MTS Domar

Besim Šijak

MTS Domar

Higijeničari

Emira Grujic - Higijenicar

Emira Grujić

Higijeničar
Milka Cesljar - Higijenicar

Milka Češljar

Higijeničar
Kadira Kicin - Higijenicar

Kadira Kičin

Higijeničar
Seca Guric - Higijenicar

Šeća Gurić

Higijeničar
Milena Zlatunic - Higijenicar

Milena Zlatunić

Higijeničar
Gordana Jakim - Higijenicar

Gordana Jakim

Higijeničar

Galerija