Ginekologija

Ginekologija

Služba za zdravstvenu zaštitu žena u okviru svoga djelokruga obavlja sljedeće poslove:

  • pored opće zdravstvene zaštite provodi posebne mjere zdravstvene zaštite žena kao sto su planiranje obitelji, stanja trudnoće i porođaja, rano otkrivanje raznih malignih oboljenja genitalnih organa
  • praćenje morbiditeta i mortaliteta, higijenskih i socijalnih prilika u mjestu življenja i rada
  • provodi preventivne sistematske i ginekološke preglede
  • ocjenjuje radnu sposobnost žene
  • kontinuirano vrši zdravstveno posjećivanje i druge oblike edukacije žena
  • Sve informacije možete dobiti na broj telefona: 030/509-094

Osoblje na odjelu ginekologije

Rejhana Elezovic - med. sestra - babica

Rejhana Elezović

med. sestra - babica
Sajra Cehaja - med. sestra

Sajra Čehaja

med. sestra

Galerija