Fizijatrija

Fizijatrija

Služba za fizijatriju u okviru svoga djelokruga obavlja sljedeće poslove:

  • opća primarna zdravstvena zaštita pacijenata koja se ostvaruje fizioterapeutskim tretmanom
  • na osnovu fizijatrijskog nalaza obavlja fizioterapeutski tretman i manuelnu masažu
  • elektro i ultrazvučna terapija u fizijatriji
  • Sve informacije možete dobiti na broj telefona: 030/494-094

Osoblje na odjelu fizijatrije

Amela Delic - dipl. fizioterapeut

Amela Delić

dipl. fizioterapeut
Merima Velagic - fizioterapeut

Merima Velagić

fizioterapeut

Galerija