Spoljni saradnici - doktori specijalisti

Spoljni saradnici - doktori specijalisti

Doktori koji dolaze u Dom zdravlja u određenim terminima u toku sedmice

 • Neuropsihijatrija
 • Urolog
 • Ortopedija
 • Hirurgija
 • Fizijatrija
 • Dermatologija
 • Interne medicina
 • Pedijatrija
 • Dječije kardiologija
 • Pulmolog
 • Sve informacije o narudžbi i pregledu možete dobiti na broj telefona: 030/265-502

Doktori

# Ime Prezime Specijalizacija Datum i vrijeme dolaska
1 Salih Terzić spec. Neuropsihijatrije Svake Srijede
2 Zenaida Musa - Ibrović spec. Neuropsihijatrije Dva puta mjesečno
3 Maxym Ignatov spec. Urolog Dva puta mjesečno
4 Hasib Jareb spec. Urolog Svaka subota
5 Selmir Topčić spec. Ortopedije Svake subote
6 Hasan Muminagić spec. Hirurg Svaki četvrtak
7 Nedim Hadžić spec. Hirurg Svaki utorak
8 Emina Dervić spec. Fizijatrije Dva puta mjesečno
9 Amina Jusić spec. Dermatologije Jedanput mjesečno
10 Allouch Ghassan - Malik spec. Pulmolog Dva puta mjesečno
11 Vladimir Jegdić spec. Pedijatar Kontaktirati Dom zdravlja
12 Marija Novaković - Bošnjak spec. Pedijatar Kontaktirati Dom zdravlja